Xia Yu

Gender: male | Birthday: 1978-10-06 | Place of Birth:

Movies of Xia Yu

Birth of the Dragon
Birth of the Dragon

Birth of the Dragon   2017

Release Date: 2017-08-25

Rating: 5.2

Production Companies:

Director: George Nolfi /

反转人生
反转人生

反转人生   2017

Release Date: 2017-06-30

Rating: 0

Production Companies: Colordance Pictures /

Director: Wang Baoqiang / Dayyan Eng /

寻龙诀
寻龙诀

寻龙诀   2015

Release Date: 2015-12-18

Rating: 6

Production Companies: Beijing Enlight Pictures /

Director: Wuershan /

The Painted Veil
The Painted Veil

The Painted Veil   2006

Release Date: 2006-12-09

Rating: 7.1

Production Companies: Emotion Pictures / The Mark Gordon Company /

Director: Liev Schreiber / Edward Norton /

Home >

Xia Yu